โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นแก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

พฤหัสบดี 8 เมษายน by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 139

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ Mr. Thuch Dalin อัครราชทูตที่ปรึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย Mr. Neth Sevey กงสุลใหญ่กัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะทูต พล.อ.อธิคม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รศ.สำเนาว์ เสาวกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พล.ต.สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และ พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นแก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นMr. Thuch Dalin อัครราชทูตที่ปรึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย และ พล.อ.อธิคม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ตามลำดับ

สำหรับการจัดโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนพระราชทานฯ จำนวน 30 คน ได้มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 17 มิถุนายน 2564 รวม 480 ชั่วโมง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยพะเยา


อัลบั้มภาพ