Blog Detail Pic

มรภ.สร. ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 24 มิถุนายน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามลำดับ

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องนิทรรศการธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์


อัลบั้มภาพ