มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ UCLAS (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อการใช้ระบบ UCLAS นำประเทศไทยสู่ยุค 4.0

by Administrator | ศุกร์ 9 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ UCLAS (ออนไลน์)  เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อการใช้ระบบ UCLAS นำประเทศไทยสู่ยุค 4.0
คลิกเพื่อดูวีดีโอ