Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีอัญเชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 10 กรกฎาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมโมลี ขึ้นเป็นพระราชคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ตามวาสี สถิต ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป