ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 28 ชั้น 1 

by งานพัสดุ | ศุกร์ 23 กรกฎาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 28 ชั้น 1 

ดาวน์โหลดไฟล์