Blog Detail Pic

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามมติ ครม.

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 12 สิงหาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 273/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่องการขอยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดให้นักศึกษาขอยืนยันสิทธิ์เพื่อขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. อ่านรายละเอียดการลดหย่อนและขอคืนเงิน

2. เตรียมบัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชน

3. เข้าระบบเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ https://reg1.srru.ac.th https://reg2srru.ac.th https://reg3srru.ac.th

4. นักศึกาาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

5. นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะดำเนินการคืนเงินผ่าน Prompt Pay ในภายหลัง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000

ดาวน์โหลดไฟล์