Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PPE

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 2 กันยายน

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล รักษาราชการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม จำนวน 200 ถุง และชุด PPE จำนวน 45 ชุด

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะมอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.สุรินทร์ และให้นักศึกษาวิศวกรสังคมนำถุงปันสุขไปแจกจ่ายแก่ชุมชนที่ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ ในลำดับต่อไป


อัลบั้มภาพ