ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by Administrator
อบรมสัมนา
2733

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

           หลักสูตร  “สมรรถนะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams  

           หลักสูตร  “Workshop : YouTube Live Streaming”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx

 

รายละเอียดและกำหนดการ 

 

สมัครเข้าร่วมอบรม https://bit.ly/dgtrain21

กำหนดการ

     กำหนดการอบรมสมรรถนะดิจิทัล

     กำหนดการอบรม YouTube Live สำหรับประชาสัมพันธ์

 

เข้าห้องอบรม 

          หลักสูตร  “สมรรถนะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” 

          หลักสูตร  “Workshop : YouTube Live Streaming”

 

*ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม