Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานทอดผ้าป่า ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย


อัลบั้มภาพ