Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 14 ตุลาคม

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสวดพระพุทธมนต์ โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันกษัตริย์ กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธี ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 


อัลบั้มภาพ