Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 25 ตุลาคม

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  (หลังเก่า) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธี


อัลบั้มภาพ