Blog Detail Pic

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.59 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยที่เกิดขึ้นจากบริวารกฐิน สนับสนุนและส่งเสริมศาสนทายาท และเพื่อรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ หมู่ 2 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านผือและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ จ.สุรินทร์ อย่างเคร่งครัด

สำหรับกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินในปีนี้  จำนวน 518,185 บาท


อัลบั้มภาพ