Blog Detail Pic

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอผลการดำเนินชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับการประเมินติดตาม เยี่ยมผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE

by Administrator | จันทร์ 22 พฤศจิกายน

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับการประเมินเเละติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามเยี่ยมผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุรินทร์ และคณะกรรมการและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมรับการประเมินฯ ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป