Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. รับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ระดับพื้นที่)

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 23 พฤศจิกายน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.ธรรมนูญ ฉิมวงษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นายบุญเลี้ยง เรียมทอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะคณะอนุกรรมการการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องห้องชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ชั้น 1 อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้นายเสริมศักดิ์ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ จากนั้น ผศ.กนก กล่าวถึงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นชมรมดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 นำเสนอผลงานการดำเนินงานของชมรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ ตามลำดับ

สำหรับการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี


อัลบั้มภาพ