ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน

by งานพัสดุ | อังคาร 23 พฤศจิกายน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน

ดาวน์โหลดไฟล์