Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 5 ธันวาคม 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. อ.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 จากนั้นร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์


อัลบัมรูป