Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Video Call ในแอปพลิเคชั่น Line


อัลบัมรูป