Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 16 ธันวาคม

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564" โดยมีนาวสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กว่า 150 คน ได้แสดงการรำ 3 ชนเผ่าให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมงานในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ได้รับชมด้วย