Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีบวงสรวงขอขมาพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 20 ธันวาคม

วันที่​ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง​ อ.เมืองสุรินทร์​ จ.สุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีบวงสรวงขอขมาพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองสุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์​ กิติภัทย์พิบูลย์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์​ เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมือง แก่ชาวสุรินทร์ และนักท่องเที่ยว

ในการนี้ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกำกับดูแลและปฏิบัติพิธีการครั้งนี้


อัลบั้มรูป