ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ

by งานพัสดุ | จันทร์ 20 ธันวาคม

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์