Blog Detail Pic

นักศึกษา ม.รภ.สร. ร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ่งสู่เอเชียนเกมส์ 2022

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 27 ธันวาคม

3 นักศึกษาทีมกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ่งสู่เอเชียนเกมส์ 2022 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกรีฑาแห่งประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ลำดับที่ 3 ประเภทเขย่งก้าวกระโดด สถิติ 15.63 เมตร (สถิติเท่าที่ 2) น.ส.นภาพร ขันติวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ลำดับที่ 5 ประเภทเดิน 10,000 เมตร หญิง สถิติ 1:06:25.73 ชม. และ น.ส.นุชธิดา นิลาราช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ลำดับที่ 5 ประเภทกระโดดไกล สถิติ 5.08 เมตรและได้ลำดับที่ 6 ประเภทเขย่งก้าวกระโดด สถิติ 11.04 เมตร

สำหรับทีมกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มี อ.สิริลักษณ์ วนพร อาจารย์กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้จัดการทีม อ.สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน และ ส.อ.วรศักดิ์ อัดโดดดอน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็นผู้ฝึกสอน


อัลบั้มรูป