ประกวดราคาซื้อครุภัฏฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบเน็ตเวิร์ค  จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | อังคาร 4 มกราคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 001/2565
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัฏฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบเน็ตเวิร์ค 
จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์