ยกเลิกโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จำนวน 18 เครื่องโดยวิธีเลือก

by Kosin Sanannam | เสาร์ 8 มกราคม

ยกเลิกโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จำนวน 18 เครื่องโดยวิธีเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์