Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 17 มกราคม

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.39 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565 โดยมีนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประกอบพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยราชคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 


อัลบั้มรูป