โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครงาน 361 1 ธ.ค. 2565 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา