โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

Announcement of determining the list of eligible candidates for recruited as foreign employees (Lecturer)/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน)

รับสมัครงาน 118 30 พ.ย. 2565 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

Announcement of determining the list of eligible candidates for recruited as foreign employees (Lecturer)/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน)