โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน

รับสมัครงาน 162 3 มิ.ย. 2566 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<