โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รับสมัครงาน 442 23 ต.ค. 2564 นางสาวภัทธิยา เกษฎา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา